Návrh objemového řešení lokality reaguje na stopu původní zástavby, zachovává historicky významné stavby, definuje hlavní kompoziční osy, navazuje na navržený dopravní skelet, zajišťuje prostupnost územím a nově určuje prostorové a funkční vazby.

Svorníkem a pomyslným centrem dění je nový veřejný prostor – nábřeží Mlýnského náhonu, který všechny části spojuje a svým parkovým charakterem doplňuje městský život o tolik potřebnou zónu relaxace.

Autorský tým: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher, Marian Kolařík

Vizualizace: miss3