Rok
2018
Klient
CPI Group
Stav
Urbanistická studie

Návrh objemového řešení lokality definující hlavní osy a členění areálu v návaznosti na dopravní skelet, prostupnost územím, prostorové a funkční vazby. Navržené struktury respektují historické dominanty areálu – kotelnu, Prosperu a Industru – tvořící výškové a objemové akcenty odkazující na původní průmyslové využití. Nové prostorové uspořádání vychází z morfologie terénu blízkosti řeky Svitavy a železniční trati, dále z potřeby vytvoření páteřní komunikace a z požadavků nástinu funkčního využití jednotlivých zón areálu.

ZÓNA3 – východní část bývalého areálu Zbrojovky v blízkosti železničního koridoru určeného pro rozvoj administrativně obchodních ploch, v blízkosti železniční trati doplněná podnoží s výrobně skladovacími plochami. Pozemek je komunikací rozdělen do dvou kompaktních bloků s výškovou gradací hmot.

ZÓNA 5 – centrální zóna s Kotelnou jako majákem a identifikátorem místa lemovaná po svých delších stranách ulicemi Šámalova a Tovární. Bloková zástavba s mixem funkcí vytvářející živou přechodovou část mezi klidným bydlením na nábřeží Svitavy a kancelářským městem při železniční trati. Vodní plochy ve vnitroblocích jsou volnou interpretací a odkazem na původní mlýnský náhon protékající územím.

Autorský tým: Pavel Bainar, Marek Focher, Marian Kolařík

Vizualizace: cgarch.cz