Kategorie


Administrativa

Nová Mosilana

Návrh objemového řešení lokality reaguje na stopu původní zástavby, zachovává historicky významné stavby, definuje hlavní kompoziční osy,..

CIMEX

CIMEX

Urbanistická studie lokality v bezprostřední blízkosti  Orea Hotelu Voroněž – návrh objemového a funkčího uspořádání

Autorský tým: Pavel..

EPRIN

EPRIN

Architektonická studie nového sídla firmy Eprin.  Výrobní i administrativní zázemí dynamicky se rozvíjejí firmy z oboru automatické..