Kategorie


Kultura

Nová Mosilana

Návrh objemového řešení lokality reaguje na stopu původní zástavby, zachovává historicky významné stavby, definuje hlavní kompoziční osy,..

Green Resort, Gruzie

Autorský tým: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marian Kolařík

V borovicovém parku je umístěný objekt vzájemně propojených lázeňských domů a..

Vila Löw-Beer

Vila Löw-Beer

Návrh a realizace vnitřního informačního systému a exteriérového pylonu významné památky brněnské secese

Autorský tým: Petr Ondráček,..