Rok
2016
Stav
Studie

Urbanistická studie lokality v bezprostřední blízkosti  Orea Hotelu Voroněž – návrh objemového a funkčího uspořádání

Autorský tým: Pavel Bainar, Marek Focher, Marian Kolařík