Nivnice – lokalita Sluneční

Rok
2017
Klient
OÚ Nivnice
Stav
Urbanistická studie

Lokalita pro budoucí zástavbu určenou k trvalému bydlení individuálního charakteru, řešená společně s navržením odpovídajících protipovodňových opatření řeky Nivničky. Studie řeší možnost realizace a podobu I. etapy na plochách určených pro výstavbu.

Kombinace uliční zástavby formou obytných zón a principu přirozeného nakládání se srážkovými vodami, pracujícími s funkčními plochami zeleně. Použití obytných zón s funkcí individuálního bydlení jako příležitosti dosáhnout přirozeného pobytového prostoru. Vytváříme klidný veřejný prostor pro setkávání a bezpečný pohyb. Vycházíme z principů regulace a zklidnění dopravného provozu.

Autorský tým: Jiří Babánek, Pavel Bainar, Marek Focher

Vizualizace: cgarch.cz